Impregnacja w naszych czasach jest rzeczą niemalże niezbędną do przedłużenia czasu użytkowania wielu materiałów i produktów. Nie wszyscy z nas wiedzą jednak, co to jest właściwie ta „impregnacja”. Otóż, jest to nasycanie odpowiednich materiałów różnymi roztworami żywic, woskiem oraz innymi substancjami chemicznymi. Czemu ma służyć ten proces? Ma on na celu wzmocnienie i zabezpieczanie materiałów przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i temperatura, a także przed działaniem pleśni, owadów, ognia, itp. Stosowana jest ona bardzo często podczas prac konserwatorów wszelkiego rodzaju dzieł sztuki, przy zabezpieczaniu drewna podczas budowy, a także przy uszczelnianiu posadzek. Impregnacja jest znana także w przemyśle włókienniczym. To dzięki impregnatom niektóre tkaniny są odporne na gniecenie, a wielu z nich impregnaty nadają charakter nieprzemakalnych.

Co to natomiast są te impregnaty, o których tyle się wspomina? Są to różnego rodzaju środki chemiczne, którymi nasycane są tkaniny takie jak papier, drewno, materiały budowlane. Nadają one materiałom specjalnych właściwości i cech. Przede wszystkim niepalność, odporność na chemikalia i kurczliwość, nieprzepuszczalność gazów i powietrza. Produkuje się je w rozpuszczalnikach organicznych albo różnych emulsjach wodnych. Po naniesieniu roztworu impregnatu na powierzchnię odpowiedniego materiału, odparowuje się rozpuszczalnik. Większości z nas, impregnaty kojarzą się z tymi do skóry, którymi smarujemy obuwie, albo (głównie sportowcom dyscyplin alpejskich) kojarzą się z substancjami utrzymującymi ich sprzęt w doskonałym wyglądzie i kondycji. Dzięki impregnatom nie tylko przedłużamy „żywotność” wielu materiałów, ale także ich wygląd.